Tin Tức

Sự Kiện tháng 6 – Giải Nhiệt Mùa Hè

Sự Kiện tháng 6 – Giải Nhiệt Mùa Hè
Người chơi cần cập nhập bản cập nhập game mới để thấy hình ảnh sự kiện.

Thời Gian: Từ 03/06/2022 đến 20/06/2022.
Nguyên liệu event có được từ train quái thường >= 95, tiêu diệt Tướng Soái tống kim và mua trên Kỳ Trân Các.
Chi tiết như hình dưới.
1
Phần Thưởng:

Siro Ngũ Sắc: Huyền Tinh 6,7,8 , Bóng Xanh.
Que Kem Cầu Vồng:
Huyền Tinh 6,7,8,9, Bóng Tím.

Bóng Xanh: Tiền du long, Hòa Thị Bích, Rương mảnh TBĐH, Huyền Tinh 11.
Bóng Tím: Tiền du long, Hòa Thị Bích, Rương mảnh TBĐH, Lệnh Bài Du Long Ngẫu Nhiên.