Tin Tức

Sự Kiện – Ngũ Hành Phong Ấn

Sự Kiện – Ngũ Hành Phong Ấn

Thời gian: từ 25/06/2022 đến 01/08/2022.
Vật phẩm nguyên liệu:
Túi mảnh ghép ấn:
+ Mua từ điểm hoạt động 5 diểm/1. Hoặc mua trên KTC giá 2 vạn đồng/1.
+ Tống kim: 5 túi; Săn Boss: 5 túi;

Mở Túi mảnh ghép ấn nhận được 5 loại Mảnh phong ấn Kim, Mộc, Thổ, Thủy, Hỏa.
Sử dụng các mảnh ngủ hành ấn nhận được:
giới hạn 1000 mảnh / tuần
– 20 tiền du long.
– 2tr EXP + 20 Vạn Bạc Khóa.
– 1 Huyền Tinh6.
1 2

Ghép Phong Ấn tại NPC sứ giả sự kiện:
34

Phẩn Thưởng mở Phong ấn: Giới hạn 200 Phong Ấn / tuần.

Nhiều vật phẩm giá trị như hình dưới.
Mốc 50:
nhận Huyền Tinh 10
Mốc 100:
nhận Huyền Tinh 11
Mốc 150:
nhận Mật Tịch Đồng Hành
Mốc 200:
nhận triệu hồi phong ấn Boss và sở hữu Chân Nguyên
5