Tin Tức

Sự kiện 30/04 & 01/05

Thời gian diễn ra: 30/04/2022 đến 30/05/2022
1 ====>  2
Người chơi tham gia 3 hoạt động cơ bản: Tiêu Dao Cốc, Bạch Hổ Đường và Tống Kim để nhận túi nguyên liệu.
Mở túi nguyên liệu để nhận được 3 loại phần thưởng:

Phần Thưởng: 3

Huân Chương Vinh Dự:  Không giới hạn

 • Đồng Khóa và Bạc Khóa
 • Ngũ Hành Hồn Thạch
 • Tiền Du Long * 20

Huân Chương Chiến Thắng: giới hạn 100 / tuần

 • Ngũ Hành Hồn Thạch
 • Tiền Du Long * 50 hoặc *100
 • Huyền Tinh 7 -> 10
 • Tẩy Tủy, Võ Lâm Mật Tịch ( sơ)
 • Rương Cao Quý
 • Thỏi Bạc Bang Hội Tiểu.

Chiến Công Lễ Bao: giới hạn 50 / tuần

  • Ngũ Hành Hồn Thạch
  • Tiền Du Long * 100 hoặc *200
  • Huyền Tinh 9 -> 11
  • Tẩy Tủy, Võ Lâm Mật Tịch ( trung)
  • Rương Cao Quý
  • Thỏi Bạc Bang Hội Cao.