Tin Tức

Hệ Thống – Tích Lũy Hoạt Động

Hệ Thống – Tích Lũy Hoạt Động.
Thời gian: từ sau bảo trì ngày 12/06/2022.
Cách thức:
Người chơi tham gia hoạt động để được công điểm hoạt động:
Tống Kim + 100 điểm / trận. (phải ở lại đến kết thúc trận)
Tiêu Dao Cốc + 50 điểm / 1 lượt.
Bạch Hổ Đường + 50 điểm / 1 lượt.
Hải Tặc + 5 điểm / 1 Boss.
Tranh Đoạt Lãnh Thổ  +200 điểm / 1 trận.

Phần Thưởng:
Gồm 8 mốc:
Mốc 1 – tích lũy 50 điểm: Danh hiệu + 500 Tiền Du Long.
Mốc 2 – tích lũy 200 điểm: Danh hiệu + 2000 Tiền Du Long + Thú cưỡi vĩnh viễn.
Mốc 3 – tích lũy 500 điểm: Danh hiệu + 5000 Tiền Du Long + Thú cưỡi vĩnh viễn.
Mốc 4 – tích lũy 1000 điểm: Danh hiệu + 10000 Tiền Du Long + Thú cưỡi vĩnh viễn.
Mốc 5 – tích lũy 2000 điểm: Danh hiệu + 1 Bạn đồng hành 6 skill + Thú cưỡi vĩnh viễn.
Mốc 6 – tích lũy 5000 điểm: Danh hiệu + 1 mặt nạ vĩnh viễn + Thú cưỡi vĩnh viễn.
Mốc 7 – tích lũy 10000 điểm: Danh hiệu + 1 Bộ Trang bị đồng hành.
Mới update thêm 2 mốc:
Mốc 8 – tích lũy 15000 điểm: Danh hiệu + 3 trang bị đồng hành cấp 2.
Mốc 9 – tích lũy 20000 điểm: Danh hiệu +  2 trang bị đồng hành cấp 2 còn lại.
3
1